بمنظور دستیابی کامل به امکانات سامانه، لطفا با استفاده از آدرس ایمیل و رمزعبورتان وارد سایت شوید.

اسامی برندگان دریافت رایگان بیمه آتش سوزی منزل مسکونی در قرعه کشی ۲۲ بهمن ۱۳۹۳

نام نام خانوادگی شهر شماره تلفن
مبینا محمدی تهران 912****443
مسعود طاهری تهران 933****455
رضا محمودی میمند یزد 913****432
محمد هاشمی تهران 912****288
سمیرا فرج پور مشهد 935****402
هادی کیانی تهران 936****984
محمد علی کرمی تهران 912****610
سعید پاریاو تهران 912****594
جمال عطایی خو شیراز 917****077
سید مسعود مهدی زاده بابل 911****321
سینا ذاکری تهران 910****952
محمد ریاحی منش اصفهان 913****328
جواد ایرجی البرز 901****365
محسن تهرانی تهران 912****644
محمد رضایی زاده تهران 912****881
امیر شاه باز تهران 935****673
لیلا بیدار تهران 912****058
کاوه شانکی باورصاد اهواز 916****051
ویدا نخبه تهران 912****422
علی غریبی تهران 912****944
حامد رزاقی پور تهران 930****200
مینا بقایی تهران 933****358