بمنظور دستیابی کامل به امکانات سامانه، لطفا با استفاده از آدرس ایمیل و رمزعبورتان وارد سایت شوید.

آیا اطلاعات شخصی من (مشتری) در اختیار فروشندگان قرار می‌گیرد؟

فقط نام و شهر شما (مشتری) برای فروشندگان قابل رؤیت خواهد بود. پس از دریافت قیمت از جانب فروشندگان، اطلاعات تماس آنها دراختیار شما قرار می‌گیرد و این شما هستید که تصمیم می‌گیرید جهت خرید با کدام فروشنده تماس حاصل نمایید.